Mokykla - tai tarsi atskaitos taškas, nuo kurio kiekvienas iš mūsų eina į priekį: tai draugai, žinios, patirtis - beveik viskas, ko reikia gyvenime. Tai vieta, kur išmokstame bendravimo, supratingumo, atlaidumo ir kitų reikalingų dalykų. Tai durys į kultūringą ir stiprią visuomenę. 

Mokyklos adresas: Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354

Telefonas: (8 46)

48 15 40, 48 18 61

Faksas: (8 46) 48 15 40

El. p.tauralaukis@inbox.lt

 

Mokyklos svetainės adresas:

http://tauralaukiomokykla.lt/

Mūsų mokyklos ieškokite čia.

 Pradinis ugdymas 1-4 klasėse

     Pagal Švietimo įstatymą, į 1 klasę tėvai privalo išleisti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri. Jei tėvai pageidauja ir vaikas yra subrendęs, galima jį leisti ir nuo šešerių.

     Jeigu vaikui dar nėra septynerių ir abejojate, ar jis jau gali pradėti eiti į mokyklą, ar dar nėra tam pasirengęs, - vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, jeigu jis nelankė priešmokyklinės grupės, nustatys savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai

     Pradinukai mokosi šių dalykų: lietuvių gimtosios kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo (tikybos/etikos), muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros, šokio. 

     Ankstyvasis užsienio kalbų mokymąsis prasideda nuo 2 klasės.

 

Mokykla naudojasi TAMO elektroniniu dienynu. Paspaudę ant paveikslėlio ir prisijungę galite sužinoti apie vaiko mokymosi pasiekimus.